Zapytanie nr 3

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Systemu Martom-b2b w celu automatyzacji procesów zakupowo sprzedażowych oraz współpracy z partnerami flotowymi” współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdą Państwo w treści Zapytanie ofertowe nr 3 oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3. Warunkiem uwzględnienia oferty w procedurze wyboru dostawcy jest dostarczenie wypełnionego Załącznika nr 2 do zapytania nr 3 w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub w formie elektronicznej (skan podpisanego i opieczętowanego dokumentu) do dnia 06.06.2014 do godz. 12.00 na adres:
biuro@grupamartom.pl
lub
Grupa Martom Sp. z o.o.
ul. Kawaleryjska 28
15-324 Białystok
Zapytanie nr 2

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Systemu Martom-b2b w celu automatyzacji procesów zakupowo sprzedażowych oraz współpracy z partnerami flotowymi” współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdą Państwo w treści Zapytanie ofertowe nr 2. Warunkiem uwzględnienia oferty w procedurze wyboru dostawcy jest dostarczenie wypełnionego Załącznika do zapytania nr 2 w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub w formie elektronicznej (skan podpisanego i opieczętowanego dokumentu) do dnia 24.03.2014 do godz. 12.00 na adres:
biuro@grupamartom.pl
lub
Grupa Martom Sp. z o.o.
ul. Kawaleryjska 28
15-324 Białystok
Zapytanie nr 1

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Systemu Martom-b2b w celu automatyzacji procesów zakupowo sprzedażowych oraz współpracy z partnerami flotowymi” współfinansowanego przez Unię Europejską zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdą Państwo w treści Zapytanie ofertowe nr 1. Warunkiem uwzględnienia oferty w procedurze wyboru dostawcy jest dostarczenie wypełnionego Załącznika do zapytania nr 1 w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub w formie elektronicznej (skan podpisanego i opieczętowanego dokumentu) do dnia 14.01.2014 do godz. 12.00 na adres:
biuro@grupamartom.pl
lub
Grupa Martom Sp. z o.o.
ul. Kawaleryjska 28
15-324 Białystok